Instytucja Państwowa
Instytut Edukacji Sarmackiej

O instytucji
yHI37o14.png

Instytut Edukacji Sarmackiej im. Sebastiana Inkaskiego jest publiczną placówką edukacyjną dedykowaną najmłodszym mieszkańcom Księstwa Sarmacji. Działalność instytutu prowadzona jest dwutorowo. Materiały edukacyjne mają pomagać nowym Sarmatom w aklimatyzacji i włączeniu się w życie społeczności. Mentorzy będący pracownikami Instytutu aktywnie wspomagają nowych mieszkańców, udzielają im rad, wskazówek i odpowiadają na pytania. Są przewodnikami po Księstwie Sarmacji.

Materiały poradnikowe znajdziesz w menu po prawej stronie.
G00008
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
Krzysztof Windsor
Minister Stanu
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby