Instytucja Państwowa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

O instytucji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych działa w oparciu o przepisy prawa Księstwa Sarmacji oraz niżej wymienione regulacje Rządu:

 1. Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z 7 lutego 2018 r.
 2. Rozporządzenie Kanclerza
  w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej
  z 15 maja 2018 r.
 3. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z 25 kwietnia 2017 r.
Minister Spraw Wewnętrznych:

 1. Zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków.
 2. Nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu.

Jednostki organizacyjne Korpusu Administracji Rządowej podległe pod MSW:

 1. Kasa Główna Poczty Baridajskiej.
 2. Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej.
G00010
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
Michael Wolferine
Minister Spraw Wewnętrznych
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

Srebrny Róg
lokalizacja siedziby
Pracownicy