Instytucja Państwowa
Totalizator Państwowy

O instytucji
Totalizator Państwowy jest instytucją powołaną przez Radę Ministrów do obsługi Loterii Państwowej.
G00127
numer ewidencyjny
Rada Ministrów
Organ naczelny
2 336,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby