Instytucja Nauki
Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny

O instytucji
AZUL jest wspólną teutońską i baridajską inicjatywą uczelni wyższej, której głównym zadaniem jest rozwój badań nad językami narodowymi Teutonii i Baridasu.

AZUL prowadzi badania na dwóch Wydziałach:

a) Teutonistyki (w Złotym Grodzie), materiały oznaczone literą T;
b) Baridaistyki (w Almerze), materiały oznaczone literą B.

Ogłoszenia Jego Magnificencji Rektora, decyzje Dziekanów oraz sprawy studenckie znajdują się na FORUM.
S00050
numer ewidencyjny
Adi Alatristé
Dziekan
53 125,46 lt
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby