Partia Polityczna
Bo mogę, bo za darmo

O instytucji
Instytucja ukryta na wniosek właściciela
S00160
numer ewidencyjny
Ludwik Tomović
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Srebrny Róg
lokalizacja siedziby
Członkowie partii