Partia Polityczna
Bo mogę, bo za darmo, bo limity nie interesują mni

O instytucji
Instytucja ukryta na wniosek właściciela
S00161
numer ewidencyjny
Daniel January von Tauer-Krak
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Złoty Gród
lokalizacja siedziby
Członkowie partii