Partia Polityczna
Partia Wolności i Rozwoju

O instytucji
Partia Wolności i Rozwoju

Cel:
- Likwidacja Sejmu i zastąpienie go Radą Ministów (prawo sejmu dla rządu)
- Zmiana ustroju państwa na republikę
- Likwidacja Prefektury Generalnej, i przekazanie jej kompetencji Ministrowi Sprawiedliwości
- Likwidacja Trybunału Koronnego, i zastąpienie go Sądem Najwyższym
- Zaniechanie tworzeniu rodów i nadawaniu tytułów tj. Diuk, Hrabia, Kawaler, Baron...
- Utworzenie Panelu Ustawodawczego, za pomocą którego kieruje się ustawy do Rządu

I tylko co by obywatele chcieli!
S00201
numer ewidencyjny
Radzimir Krasnodębski
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Eldorat
lokalizacja siedziby
Członkowie partii