Prasa
Gazeta Hasselandzka

O instytucji
Właścicielem “Gazety Hasselandzkiej” jest Spółka Haspress. Założyciel: Piotr de Zaym. Redakcja nie ma obowiązku zamieszczania niezamówionych artykułów.
S00225
numer ewidencyjny
Królestwo Hasselandu
Wydawca Gazety
Piotr Paweł I
Redaktor Naczelny
119 329,74 lt
stan konta

historia rachunku

Angemont
lokalizacja siedziby