Lokalizacja Historyczna / Lenno
Wedla

O instytucji
0CEw62Rq.png
S00263
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Zarządca Lokacji
9 159,17 lt
stan konta