Instytucja Prywatna
Agencja Rozwoju Pelandii

O instytucji
Agencja Rozwoju Pelandii to działająca od nie dawna instytucja, która ma na celu rozwijać na terenie Księstwa Sarmacji powstałą nie dawno mikronacje "Wolna Federacja Pelandii" do której serdecznie zapraszam.Oświadczam również że WFP w KS jest mikronacją nie uznawalną i swobodnie można pisać wątki w WFP. Motto - "Pelandczycy, ród Aleksandrowa nigdy nie odpuści".
W
F
P
S00268
numer ewidencyjny
Adam Aleksander
Biuro Lidera
brak zarządcy
Biuro Lidera
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby