Partia Polityczna
Stronnictwo Ostatnich Khandystów

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
W00008
numer ewidencyjny
Młynek Kawowy
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Członkowie partii