Nadzieja

O mieście
To miasto poddane jest kwarantannie. Zamieszkanie w nim jest niemożliwe.
Nadzieja jest wsią ulokowaną na południowym brzegu Jeziora Błękitnego. Jej powstanie poprzedzały prowadzone wcześniej prace wykopaliskowe, dzięki którym odkryto ruiny wielu wcześniejszych budowli, w tym ogromnego kręgu celtyckiego. Prowadzone później badania wykazały, że w miejscu obecnej Nadziei wcześniej znajdowało się kilka innych miejscowości, które na przemian powstawały i upadały. Zaczęto szukać powodu takiego oblężenia tego skrawka ziemi i okazało się, że pod ziemią znajduje się niezwykłe źródło energii. Obecna Nadzieja powstała by chronić tą energię przed jej niewłaściwym wykorzystaniem.

Władzę w Nadziei sprawuje sołtys. Stanowisko to pełni obecnie Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka. To właśnie ona rozpoczęła badania archeologiczne, które 16 maja 2008 roku ukoronowało nadanie Nadziei statutu miejscowości. Od tamtego czasu wiele wydarzyło się w Nadziei - wiodła prym aktywności to znowu popadała w zapomnienie, pełniła rolę animatora kultury to znowu zapadała w letarg. Każdy taki wzrost i spadek aktywności miejscowości miał jednak znaczny wpływ na jej obecny kształt.

Warto również zauważyć, że wioska leży w niezwykle pięknym rejonie Sarmacji - żyzne ziemie sprzyjają rozwojowi rolnictwa, piękna i malownicza okolica - turystyce, a historia i sceneria Nadziei - kulturze, nic więc dziwnego, że władze miejscowości postanowiły postawić wszystko na rozwój w tych właśnie dziedzinach. Z uwagi na dobro zgromadzonego tu dobytku cywilizacji oraz ochronę występujących tu, a zagrożonych gatunków roślin i zwierząt władze starają się tworzyć rozmaite rezerwaty, muzea i skanseny. Wszystko by urok tego skrawka ziemi przetrwał i zauroczył kolejnych mieszkańców Księstwa Sarmacji.
M00016
numer ewidencyjny
Calisto Norvegicus-Chojnacka
własciciel miasta
vacat
zarządca miasta
10,65 lt
stan konta

historia rachunku

14
poziom industrializacji

Przeznacz 4 000,00 lt na rozwój miasta

Starosarmacja
przynależność terytorialna
Pracownicy urzędu miasta
Jesteś tu zatrudniony/a
Mieszkańcy
Nikt tu nie mieszka.
Instytucje mające siedzibę w tym mieście

S00016, Rattus Norvegicus-Chojnacki

Prywatna Agencja Sensownych Inicjatyw