Wyposażenie Osobiste Gwardzisty
Broń żołnierzy Gwardii;

1] Karabin maszynowy, szturmowy Xm8

BC%20softXM8.jpg

kaliber; 5,56mm
magazynek; 10,30, 100 nb
długość; 681mm
masa; 2,9 kg
szybkostrzelność; 250 strzałów/ min.

Pod karabin można podwiesić granatnik XM320 na zdjęciu poniżej,

XM320_Stand_Alone.jpgkaliber; 40 mm
masa; 1,5 kg


lub strzelbę XM26 LSS podwieszaną pod karabinek2] Pistolet Walther P99


pistolet-asg-walther-p99-dao-elektryczny.702628.2.jpg

Noszony tylko przez oficerów,

Kaliber; 9,9 mm
Długość; 180 mm
Szerokość; 32 mm
Masa; 605 g bez magazynka


3] Pistolet maszynowy MP7A1

Umarex_mp7a1.jpg

Kaliber; 4,6mm
Magazynek; 40, 60 naboi
Masa załadowanej broni; 2,15 kg
Zasięg; 200 m4] Uzi

mini-uzi-2.gif

Kaliber; 9mm
Magazynek; 25,32,40 naboi
Masa; 3,5 kg z kolbą składaną
Długość; 650 mm z kolbą składaną
Zasięg; 200 m
Nabój; 9mm


5] Strzelba Remington 870


300px-M870mcs.jpg


Kolba stała;
Chwyt pistoletowy;
Adapter do podwieszania strzelby na szynie Picatinny;
Trzy lufy o długości 10, 14 i 18 cali;
Przedłużacze magazynka rurowego;

Poszczególne elementy po połączeniu tworzą strzelbę w wersji;

Strzelby bojowej (lufa 18 cali, przedłużacz magazynka na pięć nabojów, kolba stała, pas nośny)
Strzelby patrolowej (lufa 14 cali, przedłużacz magazynka o pojemności dwóch nabojów, kolba stała)
Broni pomocniczej (lufa 10 cali, chwyt pistoletowy, jednopunktowy pas nośny) – broń w tej wersji ma służyć głównie jako tzw. wytrych balistyczny (broń do odstrzeliwania zamków i zawiasów drzwi)
Broni akcesoryjnej (lufa 10 cali, adapter) – zestaw do podwieszania pod lufą karabinka M4, przeznaczenie analogiczne jak wersji broni pomocniczej


6] Kamizelki Kuloodporne

174862.jpeg7] Hełm do zadań bojowych i antyterrorystycznych;

661a62f3d7e39f92a78424dc5f55e0c9.jpg

Hełm zaprojektowany przez firmę Revision.
Re­vi­sion zbu­do­wa­ło ultra no­wo­cze­sny hełm przy­po­mi­na­ją­cy mo­to­cy­klo­wy kask, który nie tylko za­pew­nia pełną ochro­nę przed po­ci­ska­mi (łącz­nie z twa­rzą chro­nio­ną przez ku­lo­od­por­ny wi­zjer), lecz po­sia­da także wy­świe­tlacz sys­te­mu HE­aDS-UP (Hel­met Elec­tro­nics and Di­splay Sys­tem-Upgra­de­able Pro­tec­tion), współ­pra­cu­ją­cy ze smart­fo­nem na An­dro­ida i do­star­cza­ją­cy żoł­nie­rzo­wi naj­po­trzeb­niej­szych in­for­ma­cji.


8] Nóż Wojskowy;


noze-taktyczne.jpg