[Archiwum] Program na XLVIII kadencję Sejmu
ps.png

PROGRAM POROZUMIENIA SARMACKIEGO
NA XLVIII KADENCJĘ SEJMU

1. Prefekt Generalny wybierany przez Sejm, na czteromiesięczną kadencję, zwykłą większością głosów. Podprefekt Generalny powoływany przez Księcia na wniosek Prefekta Generalnego.

Prefekt Generalny jest jednym z najważniejszych urzędów w Księstwie Sarmacji, sprawuje władzę porządkową i stoi na czele Prefektury Generalnej.
Porozumienie Sarmackie opowiada się za tym, by o wyborze Prefekta Generalnego decydował Sejm — podobnie, jak w przypadku asesorów Trybunału Koronnego — nie zaś, jak dotychczas, Kanclerz, który każdorazowo cierpi na nadmiar obowiązków i zazwyczaj nie ma czasu, by kontrolować Prefekturę (czy też dokonywać zmiany personalne — w przeszłości zdarzało się chociażby, że mimo rezygnacji, Prefekt Generalny nie był odwoływany).
Wybór Prefekta Generalnego przez Sejm zapewnia rzetelną dyskusję na temat proponowanego sposobu wymierzania kar i podejmowania innych czynności urzędowych.
Wybór Podprefekta Generalnego przez Prefekta Generalnego umożliwia chociażby temu drugiemu realizowanie takiej polityki, która uzyskała poparcie w Sejmie, wraz z wybranym przez siebie współpracownikiem.

2. Regionalizacja Prefektury Generalnej. Prefekci regionalni powoływani przez Księcia na wniosek namiestników prowincji.

Proponujemy powrót do skutecznych rozwiązań sprzed 2013 r. (do momentu, w którym były one częściowo nadużywane przez Wandejczyków — obecnie taka sytuacja nie miałaby już miejsca), kiedy to prefekci regionalni mieli wyłączność na zapewnianie należytego funkcjonowania miejsc publicznych, wymierzanie kar za wykroczenia oraz stosowanie środków zapobiegawczych na obszarze danego samorządu.

3. Umożliwienie używania wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym. Karanie dopiero za ich uporczywe używanie.

Wandejczyków, którzy zdecydowanie najczęściej używali wulgaryzmów, nie ma z nami już półtora roku. Ich cięty język doprowadził do zaostrzenia regulacji, które teraz — kiedy „kurwą” rzuca się od czasu do czasu, zazwyczaj w sytuacji, która tego podkreślenia uczuć wymaga (albo przynajmniej trudno byłoby się bez niego obejść) — można by było zliberalizować.
Porozumienie przeprowadzi debatę na ten temat, a jeśli spora część obywateli sarmackich będzie przychylna naszemu postulatowi, doprowadzi do stosownych zmian w prawie.

4. Zniesienie incompatibilitas — asesorzy mogą zostawać posłami, a posłowie asesorami.

Obecnie incompatibilitas nie ma najmniejszego sensu, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, by asesor Trybunału Koronnego uprawiał politykę lub chociaż sympatyzował w sposób szczególny z danym stronnictwem.
Niezwykle ważne jest, aby umiał on oddzielić działalność polityczną od sprawowania urzędu asesora, ale jest nas zbyt mało, by w pełni wprowadzić zasadę incompatibilitas i oddzielić te dwie rzeczy prawnie. Argumentem przemawiającym za zniesieniem zasady niełączenia funkcji publicznych jest też fakt, że chronicznie mamy problem z powołaniem pełnego składu Trybunału Koronnego.

5. Likwidacja listy nowych. STV w wyborach do Sejmu.

Nie ma zbyt wielu chętnych do kandydowania do Sejmu z listy nowych, a nowi obywatele wielokrotnie kandydują z normalnych list. Lista nowych stała się wyłącznie okazją do otrzymania kolejnego mandatu przez stronnictwa, w skład których wchodzi nowy obywatel. Porozumienie stoi na stanowisku, że ta reforma nie do końca się udała. Należałoby ją wycofać lub zmodyfikować w ten sposób, że lista nowych byłaby brana pod uwagę tylko w przypadku, gdy zgłosi się co najmniej trzech kandydatów. Gdyby było ich mniej, co nie ma większego sensu, mandat przepadałby na zwykłą listę stronnictw.
Rozważamy jednocześnie zastosowanie ordynacji STV w wyborach do Sejmu i rozpoczniemy debatę na ten temat.

6. Możliwość odsprzedaży Radzie Ministrów gospodarstw prywatnych.

Gospodarstwa prywatne po kilku ostatnich reformach okazały się nierentowne. Obecna Rada Ministrów rozpoczęła reformę systemu pracy, która będzie przez nas kontynuowana aż do czasu uruchomienia systemu gospodarczego. Należy jednak dać obywatelom możliwość odsprzedaży części gospodarstw Radzie Ministrów po ustalonej wcześniej cenie. Obecnie proponujemy możliwość wymiany połowy swoich gospodarstw (nie mniej jednak niż dwóch sztuk) po cenie ¾ wartości gospodarstw. Konkretne wartości wymagają jednak dokładniejszych wyliczeń, które przeprowadzimy.

7. Ślubowanie wraz z otrzymaniem tytułu.

Jesteśmy przekonani, że warto wrócić do tej przyjemnej tradycji.