Program - Wspólny Dom
5Nr1Fhso.jpg


Drodzy Baridajczycy! Zaledwie tydzień temu temu została powołana do życia Narodowa Partia Baridasu, a już posiada pięciu członków i grono sympatyków, tym samym tworząc ruch polityczny, oparty na myśli narodowej, odwołujący się do podstaw monarchizmu, konserwatyzmu, oraz częściowo do republikanizmu. Wywołując tym samym niemałe zamieszanie w Baridasie. Co Nas cieszy i podnosi na duchu. Jednak dobry start to nie wszystko, należ zabrać się do pracy na rzecz wspólnoty. W tym celu chcemy przedstawić Wam nasze propozycję zmian odnośnie funkcjonowania Baridasu. Pomysłów, które naszym zdaniem są kluczem do rozwoju Naszego samorządu, oraz odbudowy narodu baridajskiego.

2J4B4bAB.jpg

Program Wspólny Dom


Wspólny dom, to nasz program wyborczy, nasza wizja Królestwa Baridasu. Program naprawy samorządu, władz i nas samych. Dokument ten jest emanacją wewnętrznej kontrrewolucji. Plan będący szeregiem celów rozłożonych w czasie. Nie ma co ukrywać wprowadzenie wszystkich punktów nie odbędzie się w ciągu miesiąca, dwóch czy trzech. Szereg konsultacji społeczny, przekonywania politycznych oponentów i obywateli, plus procedury i nieprzewidziane okoliczności ,oddalają termin końcowego wprowadzenia. Optymalnym okresem wydaje się pół roku czasu. Ważniejszym jednak jest co z sobą reprezentujemy i zamierzamy wprowadzić w życie.

Przebudowa i rozbudowa forum Baridasu, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw ogłoszenia baridajskie. Czyli wrzucenie do jednego worka, tematów dotyczących Etykiety Dworskiej. Dodatkowo utworzenie ogłoszenia o nazwie; Kanon lektur Baridajskich, gdzie zamieszczone były by wybitne dzieła baridajczyków, takie jak choćby Markiz Alborskich, Kroniki Baridajskie Tom I, oraz wiele innych. Wraz z czasem sukcesywnie uzupełniano by biblioteczkę. Jednocześnie chcemy aby analogicznie stworzono podstrony dsg o tej samej tematyce i treści. Służyło by to tzw polityce informacji dwubiegunowej. Dodatkowo dodać aktualny wykaz urzędników KB, aby był zawsze na tapecie.

Rozwój instytucji Baridasu w DSG, większość samorządów rozwija i na bieżąco dodaje różnorakie informacje w profilach swego samorządu. Baridas nie może pozostawać w tyle, dlatego tak ważnym jest zacząć od aktualizacji opisu w naszej instytucji, a następnie należy skupić się na rozwijaniu podstron. Jak choćby poprzez zamieszczenie Komnaty Zasłużonych jako takiej podstrony, i wielu innych. Dobrze będzie zacząć od opisów regionów Republiki Południowego Baridasu, Awary, oraz Północy czyli właściwego Baridasu.

Utworzenie osobnego działu na forum, względem Panów Lennych, gdzie szlachta i arystokracja będzie mogła rozwijać swoje lenna i włości, poprzez barwne opisy, organizację różnych ewentów w własnym zakresie, oraz uroczystości wszelakich.

Stworzenie szeregu ewentów narracyjnych, i inicjatyw obywatelskich jak choćby kontynuacji zabawy Południe kontra Północ, pamiętniki Baridajskie. Czy też nowych przedsięwzięć jak choćby Poznaj sąsiada, czyli akcji polegającej na opisywaniu, pisaniu co sądzimy o naszych ziomkach za miedzy. To tylko jeden z przykładów, którymi chcemy pogłębić integrację wspólnoty baridajskiej, jak i całego społeczeństwa sarmackiego.

System grantów królewski- to pomysł na docenienie baridajskiej twórczości. Kulturę trzeba wspierać także przez liberty, oraz uznanie w postaci dyplomów wyróżniających autorów publikacji mających znaczące znaczenie dla rozwoju Baridasu. Bez żadnych kapituł, rad konsultacyjnych i takich tam dodatkowych pomocniczych organów. Odpowiednim ciałem do nagradzania laureatów była by tu Rada Królestwa działająca poprzez uchwały/uniwersały.

Będąc w materii prawodawstwa, ważnym będzie stworzenie na nowo baridajskiego prawa, zwłaszcza przepisów w kwestii finansów samorządu, będzie tu potrzebna rozległa nowelizacja uniwersału o finansach publicznych w oparciu o starą ustawę o finansach , oraz stosowny ordonans o srebrze. Ważnym dla mnie jest zamieszczenie w tych przepisach, różnych dotacji jak np do rotatora, czy też ulg podatkowych, można rozważyć również wprowadzenie renty królewskich dla zasłużonych baridajczyków, oraz stypendiów startowych dla świeżo przybyłych obywateli.

Pozostaje kwestia przyjaźni sclavińsko - baridajskiej, w tym zakresie chcielibyśmy zaproponować analogiczne rozwiązanie jakie wprowadzono w Konsulacie. Jednocześnie stawiamy tu raczej na wsparcie i zapoczątkowanie jakiś oddolnych inicjatyw, jak choćby reaktywację listosłania, czy też organizację wspólnego turnieju szachowego jak to miało kiedyś miejsce, a inicjatywa się udała i wypaliła. Można by również pomyśleć o jakiś wymianie gruntów do wieczystego użytkowania między Eldoratem a Almerą, w ramach współpracy miast.

Drodzy Baridajczycy, może wam się ten program wydawać skąpy, oraz możecie uznać przedstawiane postulaty jako wiadome oczywistości. Zapewniamy jednak że zawarte punkty programowe są przemyślane, i chociaż mogą się wydawać łatwe do realizacji - to tak nie jest. Ponieważ wyżej wymienione postulaty są czasochłonne, i wymagają nie lada wysiłku i poświęcenia aby je wcielić w życie. Co więcej, każdy z stawianych tu priorytetów wymaga całodobowej pielęgnacji, rozbudowy, i sukcesywnego aktualizowania treści, informacji i zamieszczanych elementów. Mówiąc krótko i zwięźle, program ten jest pracą u podstaw, a jak wiadomo budowę domu zaczyna się od fundamentów, a nastpnie mury pchną się do góry. Dlatego w pierwszej kolejności zaczynamy od solidnych podstaw, dzięki którym Baridas będzie miał gruntowne oparcie, aby mógł się dalej rozwijać, a wraz z nim cała baridajska wspólnota, jak i Księstwo Sarmacji.


(-)Komitet Polityczny Narodowej Partii Baridasu.