Program kanclerski Petera West
QP2V1j8M.png

PROGRAM KANCLERSKI
Peter West


Propozycja rozwiązania kwestii sejmu:
1. Zlikwidowanie Sejmu w obecnej formie.
2. Funkcje sejmu oraz sejmu przejmie Rada Ministrów z Kanclerzem na czele.
3. Ministrowie, grono doradcze oraz Kanclerz będzie wybierany w wyborach powszechnych.
4. Każda ustawa jaką wyda Rada Ministrów będzie wymagała podpisu księcia do jej opublikowania. Książę może zgłosić weto, wówczas ustawa trafia wraz z wytycznymi księcia do ponownego rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
5. Kanclerz będzie mógł wydawać zarządzenia na poziomie ustaw, jednak do zatwierdzenia będą one potrzebowały podpisu Księcia.

Powyższe propozycje mają na celu zapewnić płynność władzy ustawodawczej w Księstwie, jak i pomóc w razie kryzysów w Rządzie (Ministrowie wspomagają kanclerza, a on ich + pomagają doradcy rządowi).


Propozycje reform ogólnych:
1. Dotacja na pierwszą instytucje w wysokości 25000 It.
2. Akcja informacyjna dotycząca inwestowania na giełdzie.
3. Utworzenie funduszu "pożyczki społecznej" umożliwiający udzielanie pożyczek z oprocentowaniem 0% dla obywateli chcących się rozwijać.
4. Utworzenie pomocy społecznej dla obywateli w ciężkiej sytuacji materialnej.
5. Utworzenie nie obowiązkowego szkolenia działania Królestwa dla nowych mieszkańców.
6. Przejrzenie i ewentualne zmiany podatkowe z korzyścią dla obywateli.
8. Rozwój edukacji sarmackiej (wprowadzenie oficjalnych tytułów naukowych i sposobów ich otrzymywania).
9. Wprowadzenie do możliwości tzw. 'ludowego prawa łaski' tzn. mieszkańcy mogliby ułaskawić dana osobę skazana za popełnienie przestępstwa (nawet przed prawomocnym wyrokiem) jeśli większość mieszkańców wyraziłaby na to zgodę w glosowaniu przeprowadzanym przez SOBOS.
12. Każda niejasność rozstrzygana na korzyść obywatela.
13. Zawiązanie sojuszy i porozumień gospodarczych i politycznych z innymi państwami.

Powyższe propozycję mają na celu głównie pobudzić życie w Sarmacji, jak i zmotywować większą liczbę osób do podejmowania aktywności w Sarmacji.

Razem zmienimy Sarmację na lepszą!
Chadecy dla przyszłości Sarmacji!