Ścieżki Władzy - Procedury
I. Powoływanie nowego Burmistrza
 • Ogłoszenie w dziale "Oferty Pracy" (do skutku aż się znajdzie)
 • Publikacja powołania w DP (dekret)
 • Informacja o powołaniu w wątku z ofertą pracy oraz w wątku właściwej miejscowości
 • Przepisanie instytucji
 • Aktualizacja profilu Starosarmacji
 • Ewentualny dostęp do ftp (Grodzisk, Fer) - NIA

II. Powoływanie nowego Namiestnika
 • Przepisanie instytucji Starosarmacja
 • Zmiana lidera grupy na forum "Starosarmacja: władze"
 • Dostęp do Dziennika Praw, zmiana podpisu na liście, hasło administratora
 • Aktualizacja strony "władze" Księstwa
 • Uprawnienia do publikacji w GAP

II. Powoływanie dyr. IMRA
 • Dekret o odwołaniu/powołaniu
 • Edycja strony prowincji