1
[d=posel]Szanowny Panie Marszałku,
Szanowni Posłowie,
Wysoka Izbo,
Szanowni Państwo,


Widząc potrzebę ustanowienia najwyższego odznaczenia Księstwa Sarmacji, zapewniając mu jednocześnie trwałą pozycję w Sarmacji proponuję projekt nowelizacji konstytucji wprowadzający nowe odznaczenie.
Odznaczenia od zawsze motywują do działania, są również najwyższą formę uznania za pracę na rzecz danej społeczności. Chcemy stworzyć order - symbol, który każdy będzie pragnął i do którego zdobycia będzie dążył pracując na rzecz Sarmacji.
W późniejszej ustawie określimy szczegóły dotyczące wyglądu itd.
Na pewno chce, aby wersje wizualne były rozbudowane by np order na wstędze umieszczać można było w herbie (jak to ma miejsce z innymi najwyższymi odznaczeniami np. Orderem Orła Białego, Orderem Podwiązki czy też Orderem Słonia).
Liczę, iż szanowne grono poprze mój pomysł i wspólnie doprowadzimy tą nowelizację do uchwalenia.
Cytuję:
Ustawa konstytucyjna
o ustanowieniu najwyższego odznaczenia
Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji dodaje się punkt 5 w artykule 5 o brzmieniu:
Najwyższym odznaczeniem Księstwa Sarmacji nadawanym za najwyższe zasługi na rzecz Księstwa jest Order Białego Orła. Szczegóły odznaczenia określa ustawa.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Z wyrazami szacunku,
(-) Peter West[/d]