Postanowienie Księcia w sprawie rejestracji rodu
Grodzisk, dnia 30 września 2016 r.Na podstawie art. 2 i 6 Ustawy Sejmu nr 263 o rodach Księstwa Sarmacji z dnia 29 października 2015 r.

§ 1.

Rejestruje ród Buddusów; Senior rodu: Paulus Buddus.

§ 2.

Przyznaję ochronę nazwiska rodowego (Buddus) polegającą na obowiązku uzyskania zgody przez każdego, kto odtąd będzie chciał się posługiwać nazwiskiem rodu Buddusów.


§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
(—) Tomasz Ivo Hugo.