Historia Rodu
Pierwszym znanym von Sarmem jest Filip von Sarm. Walczył on o dzisiejszy Grodzisk. O kolejnych postaciach z rodu wiadomo nie wiele. Kolejną znaną postacią jest Robert von Sarm, służący jednemu, acz nie wiadomo któremu, księciu z rodu Ulfgangów. Jak wiadomo w 399 roku wyspę najechali Rzymianie. Z nimi walczyli: Joahim von Sarm (374-428) i Łukasz von Sarm (410-467). W 582 Filip Łukasz von Sarm przyjął chrzest.
Następnie kolejni von Sarmowie walczyli z Tropikańczykami. W IX wieku ród stał się rodem arystokratycznym i zyskał wpływ na władzę.

Po rozpadzie pierwszej Sarmacji von Sarmowie znaleźli się w Kaspii. Następnie Adrin von Sarm (895-943) przeprowadził się do Gniewu. Aryjo von Sarm pomógł w zdobyciu Arjo. Potem von Sarmowie walczyli w I Sarmackiej wojnie domowej. W końcu Filip von Sarm przeprowadził się do Grodziska i zbudował rezydencję rodu z jej biblioteką. Było to w 1178 roku.
s6d0NwH2.jpg

Rezydencja

W 1299 w Sarmacji pojawił się nowy książę, a Powieter von Sarm został jego pierwszym kanclerzem (nawiasem mówiąc, był pierwszym kanclerzem całej Sarmacji od 856 roku). Potem kolejni von Sarmowie rozbudowywali rezydencję rodową.

Niestety, książętom rządzącym nie podobał się wpływ rodów na władzę i ograniczyli go. Tym samym nasz ród stracił wpływy. W 1408 wybuchło powstanie, w którym Joahim Filip von Sarm (1384-1452) poparł księcia Unisława I Jarynowicza. W 1432 roku wybuchła wojna między Księstwem Trzyczaszkowskim a Księstwem Sarmacji. Bardzo szybko wojska Trzyczaszkowa podeszły pod Grodzisk. W bitwie pod miastem ponownie walczył Joahim Filip von Sarm. Niestety dla rodu, źli Trzyczaszkowie , podpalili rodową bibliotekę. W wyniku pożaru spłoneła część najstarszych zapisów.

W 1510 kanclerzem Sarmacji został Piotr Amon von Sarm. Dzięki temu von Sarmowie mogli potem dołączyć do Rady Panów. Wtedy zawiedziony kościołem Joahim von Sarm (1597-1654) przybił swoje tezy do drzwi katedry w Grodzisku. Potem wybuchła kolejna wojna, po której nastąpiły rokowania w Prawdzie. Był tam Gustaw von Sarm (1600-1675). Potem von Sarmowie walczyli w II Sarmackiej wojnie domowej. Po wojnie w Sarmacji rozpoczęła się korupcja, dzięki której ród wzbogacił się.

W 1702 roku wybuchła kolejna wojna. W maju 1704 roku Grodzisk został zdobyty przez Lozarów. Wtedy po raz kolejny Lazarowie podpalili bibliotekę i dwór. Na szczęście pożar udało się opanować. Po tym wydarzeniu Grodzisk wyludnił się, a korzystając z tego Filip von Sarm objął stanowisko burmistrza. Na lato 1715 roku w mieście wybuchły zamieszki. Po ich stłumieniu Filip von Sarm stracił tytuł burmistrza. Nie miał on synów, a dwie córki. Jedna wyszła za von Ribertopa, a druga za Powietrznego. Von Ribertopowie w końcu zniknęli, a brat obecnego Filipa von Sarma wybrał przydomek von Ribertop.

Autor: Joahim von Ribertrop von Sarm