Samorządy Księstwa Sarmacji

P00003, Januszek von Hippogriff-Pałasz, 30 mieszkańców

Królestwo Baridasu

P00006, Santiago Vilarte von Hippogriff, 14 mieszkańców

Królestwo Hasselandu

P00007, Konrad Jakub Arped-Friedman, 3 mieszkańców

Republika Bialeńska (w likwidacji)

P00004, Helwetyk Romański, 24 mieszkańców

Sclavinia

P00001, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 27 mieszkańców

Starosarmacja

P00002, Joanna Izabela, 22 mieszkańców

Teutonia