Samorządy Księstwa Sarmacji

P00003, Laurẽt Gedeon I, 28 mieszkańców

Królestwo Baridasu

P00006, Santiago Vilarte von Hippogriff, 10 mieszkańców

Królestwo Hasselandu

P00004, Guedes de Lima, 16 mieszkańców

Sclavinia

P00001, Krzysztof Czuguł-Chan, 22 mieszkańców

Starosarmacja

P00002, Joanna Izabela, 22 mieszkańców

Teutonia