Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Piotr III Łukasz
Marszałek Koronny
Helwetyk Romański
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Radca Koronny
Roland Heach-Romański
Młodszy Radca Koronny
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Radca Koronny
Jack von Horn
Rada Ministrów
Podkanclerzy, Minister Edukacji i Nauki
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Wiceminister Edukacji i Nauki
Santiago Vilarte von Hippogriff
Minister Spraw Wewnętrznych
Severin von Verwaltung
Minister Sprawiedliwości
Yennefer von Witcher
Minister Informacji
Leszek de Ruth
Minister Spraw Zagranicznych
Józef Sowiński
Sejm
Marszałek Sejmu
Helwetyk Romański
Poseł na Sejm
Defloriusz Dyman Wander
Wicemarszałek Sejmu
Santiago Vilarte von Hippogriff
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Książę Sarmacji
Piotr III Łukasz
Asesor (do 19.08.2019)
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Asesor (do 02.08.2019)
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Asesor (do 25.10.2019)
Natan Korczyński
Asesor (do 25.10.2019)
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Arsacjusz Arped
Prefekt
Joanna Izabela
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Krzysztof Czuguł-Chan
Redaktor SOBOS
Michael Wolferine
Podsekretarz Stanu ds Karczmy w MFiG
Bajtuś Bajtuś
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Ambasador w Chanacie Kugarskim
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Ambasador w Trizondalu
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Ambasador w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Ludwik Tomović
Samorząd Terytorialny
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
Interrex Królestwa Baridasu
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Namiestnik Starosarmacji
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Konsul Sclavinii
Helwetyk Romański
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Thomas von Lisendorff
Naczelna Izba Architektury