Klaser mieszkańca: Piotr Paweł I
Piotr II Grzegorz