Klaser mieszkańca: Anarchia Napalm Perun
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji II
Herb Sarmacji III
Herb Sarmacji IV
Dziesięć lat Baridasu