Klaser mieszkańca: Adrian Jasiński
OPM
Michał Feliks
Dziesięć lat Baridasu