Klaser mieszkańca: Mikołaj Jan
Montmartre
Baridas I
Baridas II
Baridas II
Morvan II
Morvan III
Morvan IV
Benedykt XVI
Ulryk
Scholandia
Castro
Górnik
Michał Feliks
Piotr II Grzegorz
Festiwal I
Festiwal II
Festiwal III
Festiwal IV
Festiwal V
Nepal
Klon
ASM: Michaś Słupnik
Herby krain: Baridas
Herby krain: GiS
Herby krain: Sclavinia
Herby krain: Sclavinia
Herby krain: Teutonia
Herby krain: Teutonia
Herby krain: Wandystan
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji II
Herb Sarmacji II
Herb Sarmacji II
Herb Sarmacji III
Herb Sarmacji IV
Dziesięć lat Baridasu
ASM: Rozstrzelanie Armina
Marszałek
Urodziny Tow. Wandy
Urodziny Tow. Wandy
Urodziny Tow. Wandy
Prezydencja Nadziei w GiS
Jerzy Kulej (1940–2012)
Fer & CdB 2012: Ban
Fer & CdB 2012: Fen
Minecraft
Senat - S•P•Q•S
ASM: Obłęd
16 Rocznica powstania Baridasu