Klaser mieszkańca: Przemysław Provenzano
Benedykt XVI
Herb Sarmacji II
Herb Sarmacji III
Herb Sarmacji IV