Klaser mieszkańca: Szymon Chojnacki de Ruth
Benedykt XVI
Górnik
Nepal
Klon
ASM: Michaś Słupnik
Herby krain: Baridas
Herby krain: GiS
Herby krain: Sclavinia
Herby krain: Teutonia
Herby krain: Wandystan
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji II
Herb Sarmacji III
Herb Sarmacji IV
Dziesięć lat Baridasu
ASM: Rozstrzelanie Armina
Marszałek