Klaser mieszkańca: John Recker
Śnieżynka Królestwo Teutonii
Śnieżynka Gellonia i Starosarmacja