Klaser mieszkańca: Malcher Estery Naw
Szkoła Parafialna w Almerze
Śnieżynka Konsulat Sclavinii
Śnieżynka Konsulat Sclavinii
Sarmacja mistrzem v-świata
Pająk
Motyl
Królewskie Miasto Almera
Sclavinia 2011
v-Mundial Baridas&Sclavinia 2015
9 rocznica powstania Sclavinii
Halloween: Duchy Wandystanu
10 rocznica Unii Sarmacji i Baridasu
Trzecia rocznica koronacji JKM Tomasza Ivo Hugona
14-lecie Starosarmacji