Klaser mieszkańca: Wielki Imperator Żeluś z Bożej Łaski
Gołąb Dreamlandzki