Klaser mieszkańca: Santiago Vilarte von Hippogriff
Klon
Gołąb Scholandzki
Znaczek pocztowy Piotra III Łukasza