Sir William Wallace
Wzór
50 szt.
nakład
50 szt.
w klaserach
0 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
5 000,00 lt
nominał
5 000,00 lt
cena sprzedaży
38 880,00 lt
wartość rynkowa
08.05.2014 r. o 21:00
data emisji
Oferty na giełdzie
za 35 000,00 lt
za 40 000,00 lt