16. rocznica Starosarmacji
Wzór
30 szt.
nakład
30 szt.
w klaserach
0 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
16 000,00 lt
nominał
16 000,00 lt
cena sprzedaży
47 579,00 lt
wartość rynkowa
25.02.2019 r. o 19:00
data emisji
Oferty na giełdzie
za 45 000,00 lt