Marek Aureliusz
Wzór
28 szt.
nakład
28 szt.
w klaserach
0 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
120,00 lt
nominał
120,00 lt
cena sprzedaży
87 526,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 64 828,00 lt