Górnik
Wzór
91 szt.
nakład
83 szt.
w klaserach
8 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
300,00 lt
nominał
300,00 lt
cena sprzedaży
27 803,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 27 500,00 lt
za 30 000,00 lt
za 32 100,00 lt
za 121 682,00 lt