Michał Feliks
Wzór
42 szt.
nakład
41 szt.
w klaserach
1 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
5,00 lt
nominał
5,00 lt
cena sprzedaży
55 719,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 50 000,00 lt